Centrum Położnictwa Estetycznego

W Świecie INO oferujemy Pacjentkom autorski program obejmujący przygotowanie organizmu kobiety do ciąży, nadzór nad ciążą z aktywnością fizyczną, szybką regenerację po połogu i laktacji, powrót do formy sprzed ciąży.

I. Przygotowanie do ciąży

Dziś kobiety świadomie planują swoją karierę zawodową, są też często pełne obaw, że ciąża wykluczy je z życia zawodowego i społecznego. Postępowanie oparte na wytycznych towarzystw naukowych może wyeliminować te ryzyka, tym samym skrócić czas powrotu do pełnej aktywności i atrakcyjności po porodzie. Proponujemy Paniom planującym ciąże program ćwiczeń fizycznych i wskazówki dietetyka aby ten wymagający okres życia przejść w optymalnym stanie zdrowia i wydolności fizycznej, a w razie konieczności również zredukować wagę ciała.

II. Zaprojektowanie i realizacja aktywności fizycznej w trakcie ciąży

Towarzystwa lekarskie różnych krajów w tym American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) wprowadziły zalecenia dla aktywności fizycznej w ciąży. Prawidłowo zaprojektowane pod względem rodzaju i intensywności ćwiczenia fizyczne są rekomendowane jako bezpieczne w ciąży fizjologicznej.
Przed zaleceniem indywidualnego programu ćwiczeń dokonujemy dokładnej oceny stanu zdrowia, szczególnie pod kątem zaistnienia wszelkich przeciwwskazań medycznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ciężarnej i jej dziecka. Proponujemy zarówno ćwiczenia aerobowe, jak i wzmacniające mięśnie.
Aktywność fizyczna w ciąży, nie tylko poprawia formę fizyczną i samopoczucie ciężarnej, co wpływa korzystnie na przebieg porodu, a także zmniejsza ryzyko wystąpienie powikłań położniczych, takich jak nadmierny przyrost wagi ciała, cukrzyca ciążowa czy nadciśnienie indukowane ciążą. Zmniejsza tym samym ilość cięć cesarskich i skraca czas pobytu w szpitalu związany z porodem.

III. Regeneracja i rewitalizacja narządu rodnego i poprawa życia seksualnego oraz nietrzymania moczu w okresie po porodowym

Aktywność ruchowa w ciąży i szybka regeneracja poporodowa to prewencja późniejszych schorzeń ogólnoustrojowych jak cukrzyca, nietrzymanie moczu, otyłość, zwyrodnienia układu ruchu, depresja i niska samoocena.
Zalecamy kontynuację ćwiczeń po porodzie, stosownie do samopoczucia i stanu zdrowia. Ćwiczenia mięśni dna miednicy można rozpocząć tuż po porodzie. Regularna aktywność aerobowa u kobiet karmiących piersią poprawia wydolność układu sercowo-naczyniowego, nie wpływając niekorzystnie na produkcję mleka i jego skład oraz wzrost masy ciała niemowlęcia.
W zależności od wskazań i przeciwwskazań w okresie po ciąży proponujemy dla szybkiej regeneracji zastosowanie nowoczesnych zabiegów medycyny estetycznej: